Các sự kiện liên quan tới PostgreSQL

Xin vui lòng cập nhật những thông tin mới nhất về PostgreSQL ở link bên dưới

https://www.postgresql.org/about/newsarchive/

Bạn cũng có thể follow tài khoản tweeter của PostgreSQL để cập nhật thông tin.