Chào mừng đến với Cộng đồng PostgreSQL Việt Nam

Cộng đồng PostgreSQL Việt Nam thành lập với mục đích chia sẻ thảo luận những kiến thức về PostgreSQL bằng tiếng Việt.

Phương châm hoạt động

  1. Thảo luận thông tin liên quan tới PostgreSQL qua mailing list của nhóm.
  2. Tổng hợp kiến thức chung về PostgreSQL bằng tiếng việt qua trang wiki của nhóm.
  3. Tổ chức các sự kiện, hội thảo, học tập liên quan tới PostgreSQL.
  4. Viết các bài viết chia sẻ về PostgreSQL qua trang blog của nhóm.
  5. Đóng góp (fix bugs, các vấn đề liên quan tới tiếng Việt, ...) cho cộng đồng PostgreSQL chung và PostgreSQL Việt Nam.

Lời ngỏ

Mới đưa vào hoạt động nên còn nhiều thiếu sót rất mong được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn. Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ với mail bên dưới. Xin chân thành cảm ơn!

Contact us

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.