Postgres hay bị đứng trong khi bộ nhớ Ram và CPU còn dư khá nhiều

Chào các ACE trong cộng đồng, mình có một vấn đề về postgres 9.4 chạy hay bị đứng nhưng trong khi bộ nhớ của cpu và Ram còn khá nhiều, mở task Manager lên thì CPU chỉ mới 20% còn Ram thì chỉ chơi tới 20% mà các máy client kết nối vào nó cứ load dữ liệu hoài. Xin mọi người giúp đở!Chân thành cảm ơn!!

Facebook Comments Box